Sæt jeres viden i spil med Responza – en førsteklasses Knowledge Management løsning

Billede1 (1).png

Mange organisationer lider under dårlig videnshåndtering og mangel på en dedikeret vidensløsning. Det resulterer ofte i usammenhængende information på tværs af kanaler, medarbejdere og afdelinger, lavt effektivitetsniveau og lang oplæringstid af nye medarbejdere.

 

Med Responza som online knowledge base kan I sikre, at den rette person har den rette viden på den rette kanal på det rigtige tidspunkt!

Responza er en dedikeret, 100 % webbaseret vidensbase, som er udviklet med best practice knowledge management i fokus. Med Responza kan I

  • Samle AL jeres viden i én løsning

  • Opnå en standardisering af svar og arbejdsgange til kunder og kollegaer på tværs af kanaler

  • Sikre hurtige og præcise svar til medarbejdere og kunder med vores kraftfulde, intuitive cross-søgning

  • Sikre løbende håndtering og opdatering af viden fra ét sted

  • Automatisk distribuere viden til den rigtige kanal - hver gang

  • Understøtte effektiv tilførsel af ny viden og innovation i vidensdeling

  • Differentiere adgang til alle brugerniveauer

  • Blive klar til at opnå fuld udnyttelse af fremtidige automatiseringsteknologier

Løsningen kan ved et enkelt klik foldes ud til en vidensplatform i fuld skala, målrettet brug i

kundeservicefunktioner og organisationer med flere forretningsenheder og brands samt
både internt og eksternt.

Spitzebullet.png
Spitzebullet.png
Spitzebullet.png
Spitzebullet.png
Spitzebullet.png
Spitzebullet.png
Spitzebullet.png
Spitzebullet.png

I tvivl om Responza, er noget for jer?

Lad os tage de første skridt sammen
Billede2.png