Vår vision

Vi brinner för kundservice och drivs av att se hur våra kunders servicecenter blir ännu skarpare, djupare och effektivare efter implementering av Responza. Oavsett om det är en offentlig myndighet, ett exklusivt bilföretag, en global möbelkedja eller systemstöd.

 

Vi kan utan tvekan säga att vi är experter på användning av kunskap för kundservice och vårt team har djup insikt i både det tekniska ekosystemet runt kundcentret och processoptimering samt att säkra affärsfallet.

Responza skapades för 8 år sedan, då de största och bästa amerikanska kunskapslösningarna inte riktigt fungerade i förhållande till vårt sätt att arbeta i Skandinavien. Idag utvecklar vi Responza med dig. Integration med chatbots, biljetter och mycket mer relevant drivs av dina behov och idéer i samspel med vår kunskap.

Teamet

Martine Koehler Andersen

Direktör & Co-Founder

Martine är expert på knowledge management och har sedan sin Master i datalingvistik arbetat med optimering av kundcenter, kundservice och processer med hjälp av kunskaps- och kunskapslösningar. Martine har varit ansvarig för några av de största kunskapsimplementeringarna för tjänstanvändning i Danmark, t.ex. upprättandet av en kunskapsbas när Politiets 114 bildades och ersatte 57 polisdistrikt och till exempel etableringen av UdbetalingDanmark från 98 kommuner. Martine har arbetat och arbetar fortfarande med de största amerikanska kunskapslösningarna på marknaden och hjälper till att se till att Responza är i nivå med dem eller bättre.

linkedin icon.png

Tlf: +45 22 61 91 09 

Louise  Sejer la Cour 

Knowledge Management Expert

Louise är specialist på mötet mellan människor och teknik med fokus på det digitala universum. Hon har lång erfarenhet av att utveckla och implementera digitala lösningar för hantering av kunskap och tjänster i både offentliga och privata sammanhang. Du kan träffa henne under hela ditt projekt från start över vision och strategi till utbildning och implementering.

Louise har en Cand.Scient.Soc. inom teknikantropologi och global samhällsutveckling.

linkedin icon.png

Tlf: +45 22 26 17 92 

Linnea Jørgensen 

Knowledge Management Expert  

Linnea har hjälpt många av Spitzes kunder genom implementering och förverkligande av kunskapsprojekt. Du kan därför träffa henne under hela ditt projekt, från start, vision och strategi, till utbildning och utförande.

Linnea har en Cand. Merc. med en specialisering inom kunskapsdelning och har i 4 år arbetat som kunskapsansvarig i den danska affärsverket.

linkedin icon.png

Tlf: +45 60 60 18 01 

Joen Magieres 

Managementkonsult

Responzas nyaste anställd, Joen, ger betydande erfarenheter från såväl servicebranschen som den offentliga sektorn. Han har studerat management i privata och offentliga organisationer, från små och medelstora företag och kommuner till avdelningar och byråer. Under åren har han varit särskilt intresserad av optimering av kulturella och strukturella aspekter av organisationer. Du kan träffa Joen i de tidiga stadierna av din resa med Responza Knowledge.

linkedin icon.png

Tlf: +45 40 55 12 37 

Jimmi Hansen 

Direktör & Co-Founder

Jimmi är en CX-expert som fokuserar på den digitala kundresan. Du kan därför möta honom i de strategiska övervägandena, som måste säkerställa en bra ROI på en kunskapslösning som stöder kundernas resa i ditt digitala universum.

Jimmi är och har i nästan 25 år varit en betydande siffra i digitaliseringen av kund- och medborgarservice.

linkedin icon.png

Tlf: +45 31 67 53 67 

linkedin icon.png

Carsten Steffensen

Teknikchef & Partner

Carsten är teknisk expert på kunskapslösningar och deras interaktion med call center-teknik. Under de senaste 15 åren har Carsten arbetat i spetsen för IT-utveckling av kunskapslösningar och har varit i framkant av otaliga integrationer och utvecklingsprojekt. Du kan träffa Carsten under hela ditt projekt, särskilt med fokus på integrationer, tekniska förtydliganden samt konfiguration och installation.

Carsten har en Cand.Scient.Inf. och har det tekniska ansvaret för Responza.

Tlf: +45 40 55 68 81

  • White LinkedIn Icon

Spitze & Co A/S

Lyngbyvej 421

2820 Gentofte

Danmark

CVR: 33572042

responza@spitzeco.dk

+45 22 61 91 09

© 2014-2020  SPITZE & CO - All Rights Reserved