Danskudviklet værktøj til videndeling hjælper med corona-opsporing

Computerworld.dk
December 15, 2021

Kilde: Niels Veileborg, Computerworld.dk

Danskudviklet værktøj til videndeling hjælper med corona-opsporing


Styrelsen for Patientsikkerhed bruger et danskudviklet videndelingsværktøj til at kvalificere og effektivisere smittesporingen.

Smittesporing er en ret central del af indsatsen mod corona.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har opgaven med at identificere mulige smittekæder og hjælpe de smittede med kontaktopsporing.

Det siger næsten sig selv, at der til den opgave er brug for en samlet vidensbank med al tilgængelig og legitim information. Til den ende har styrelsen valgt det danskudviklede videndelingsværktøj Responza fra Spitze & Co.

“Det var overordentligt vigtigt, at opsporingsenheden arbejdede hurtigt og effektivt for at skabe en brugbar løsning, siger Martine Koehler Andersen, som er en af iværksætterne bag Spitze & Co.

Martine Koehler Andersen arbejdede sammen med en enhed af sygeplejersker, læger og andet kvalificeret sundhedspersonale om at implementere vidensplatform, så der kom struktur på, hvem der gør hvad hvornår ved hjælp af konstant opdateret information indsamlet fra blandt andet sundhedsmyndighederne, systemleverandører og processansvarlige.

Responza er udviklet af Carsten Steffensen og Martine Koehler Andersen efter mange års frustrationer over, at de eksisterende CMS- og videndelingsprogrammer enten var dårligt udnyttede eller dårligt tilpasset det skandinaviske marked.

Målet var et værktøj, der kunne kortlægge virksomheders kollektive vidensbank. Det lyder abstrakt, men ved at skabe en samlet pulje med den akkumulerede viden fra samtlige medarbejdere og faglige kilder, lykkedes det teamet at konstruere et værktøj, der øger produktiviteten og effektiviteten og sørger for, at viden ikke går tabt.

“Viden, der ikke er orkestreret og brugt rigtigt, kan føre til misinformation og i værste fald gøre mere skade end gavn. Derfor har vi har skabt et centralnervesystem til den kollektive viden, der imødekommer de stigende krav om ensrettet kommunikation og øget hastighed fra blandt andet borgere, når de henvender sig til det offentlige”, siger Carsten Steffensen.