top of page

Optimering af kundecenter

Det er i mødet med kunden, at jeres virksomhed defineres. Vores DNA er at skabe den perfekte situation i dette møde – både for kunden og for medarbejderen.
shape00.png
Lad os hjælpe med at optimere jeres kundeservice 

 

Realiserer I det fulde potentiale i jeres kundeservice? Udnytter I kanalerne optimalt? Og tilbyder i de rigtige? Udnytter jeres organisation kundeservicefunktionen optimalt? 

​ 

Mange spørgsmål, og svaret er ikke altid ligetil. Derfor hjælper vi med vores agile service optimeringsydelse til, at I får skabt et fundament for de rette forandringer i forhold til at optimerer jeres kundecenter. Vores koncept er resultatet af tusindvis af timer som vores erfarne konsulenter har tilbragt i nordiske kundecentre.    

 

Kort fortalt består ydelsen af fire agile faser, hvor vi kommer frem til konkrete forbedringstiltag, der tager afsæt i jeres udfordringer og ønsker til et effektivt kundecenter. Vi stiller med en taskforce af erfarne konsulenter, som med et ”trænet øje” når frem til konklusionsoplæg allerede efter få dages arbejde i jeres kundecenter. 

Picture1.png
Typiske output af serviceoptimeringen:
  • Et kortfattet og klart overblik og det nuværende ressourceforbrug, henvendelser og organisering og sammenhæng mellem de forskellige touch points. 

  • Vurdering af Jeres kundecenter og kundeservice funktioner i lyset af hvordan der bedst kan samle opgaver i kundecentret – både ift. slutbruger, professionelle brugere og sammenhæng mellem indkomne kald og Ring ud (outbound)

  • Udarbejdelse af en handlingsplan i form af en oversigt over relevante og oplagte initiativer, samt centrale forudsætninger

  • Vurdering af den teknologiske understøttelse af opgavevaretagelsen i medlemservice, herunder grundlaget for at kunne yde korrekt service på tværs af alle relevante kanaler

KK.png
erst.png
Bring-Logo.png
VW Finance
atp.png
bottom of page