Optimering af kundecenter

Med vores agile serviceoptimeringsydelse hjælper vores konsulenter til, at I får skabt et fundament for de rette forandringer i forhold til, at optimere jeres kundecenter. Vores koncept er resultatet af tusindvis af timer, som vores erfarne konsulenter har tilbragt i nordiske kundecentre. Få hjælp til håndtering af kundesupport med rådgivning i den bedste løsning til jeres kundehenvendelser.

Kernen i den gode serviceoplevelse er, at kunden får svar på sine spørgsmål hurtigt og effektivt. Samtidig er det altafgørende, at ens kunder får det samme svar uanset hvor og hvornår, de kontakter organisationen.

​Udstyr jer selv med netop den viden, der er relevant for den gode og effektive kundedialog.​​  

Lad os hjælpe med at optimere jeres kundeservice

Lad os hjælpe med, at optimere jeres kundeservice

Realiserer I det fulde potentiale i jeres kundeservice? Udnytter I kanalerne optimalt, og tilbyder I de rigtige? Udnytter jeres organisation kundeservicefunktionen bedst muligt? ​

Der er mange spørgsmål, og svarene er ikke altid ligetil. Derfor hjælper vi med vores agile serviceoptimeringsydelse til, at I får skabt et fundament for de rette forandringer i forhold til at optimere jeres kundecenter. Vores koncept er resultatet af tusindvis af timer, som vores erfarne konsulenter har tilbragt i nordiske kundecentre.

Kort fortalt består ydelsen af fire faser, hvor vi kommer frem til konkrete forbedringstiltag, der tager afsæt i jeres udfordringer og ønsker til et effektivt kundecenter. Vi stiller med en taskforce af erfarne konsulenter, som med et trænet øje når frem til konklusionsoplæg allerede efter få dages observation og analyse i jeres kundecenter.

1
Observations- og interviewfasen
  • Observation hos relevante enheder og alle touch points
  • Observation af konkrete henvendelser på alle kanaler tæt på virkeligeheden
2
Diagnose og desktopanalyse
  • Analyse på baggrund af observationer, indsamlet data og interviews
  • Analysen gennemføres som desktop-arbejde, hvor vi analyserer og konkluderer på observationerne
3
Assessment
  • KM konsulenterne præsenterer findings og konklusioner samt bud på anbefalinger. Disse diskuteres og bearbejdes på en fælles workshop med kundeservice
4
Handlingsplaner
  • Udarbejdelse af en handleplan i form af en oversigt over relevante og oplagte initiativer, samt centrale forudsætninger

Typiske outputs af serviceoptimeringen:

Book 30 minutters gratis sparring med en af vores forretningseksperter

Tag fat i en forretningsekspert

Hvordan får I succes med en vidensløsning?

 Download vores guide og læs om de fire essentielle principper,
der gør jeres vidensprojekt til en succes.

Indtast venligst dine kontaktoplysninger
og hent vores guide

Ved at sende dine oplysninger,giver du
samtykke til at vi kan kontakte dig

Tak for din interesse.
Download
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Abonnér på vores nyhedsbrev

Tak for din interesse.
Du vil fremover modtage mails når nye nyhedsbreve bliver sendt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Would you like to view our website in English?