top of page

Vidensdeling fra distancen er kommet for at bliveJulen nærmer sig, og alt er – nok engang – ikke, som det plejede at være. Corona har ændret vores måde at arbejde på med mere hjemmearbejde og mindre daglig kontakt ved kaffemaskinen på arbejdspladsen. Netop den uformelle snak ved kaffemaskinen og i forbifarten på gangene er typiske situationer, hvor man deler viden og/eller vender en god idé med en kollega.


I Spitze ser vi en tendens til, at der tabes vigtig viden, når de daglige inter


aktioner presses af stigende hjemmearbejde. Der er intet galt med hjemmearbejde, og mange ser det nok som en realisering af bedre balance mellem arbejde og fritid. Hvem savner eksempelvis at sidde i en sin bil en times til og fra arbejde? Men vi skal tage det potentielle videnstab alvorligt med mere arbejde fra distancen. Vi lever i Danmark af viden og innovation, og langtidseffekten af de nye arbejdsmønstre kan være skræmmende at spekulere i.


Derfor skal danske virksomheder tage viden alvorligt. Mere end nogensinde. Det har vi gjort i 11 år her i Spitze & Company, og vores grundlæggende erfaringer gennem hundredvis af vidensprojekter er ret entydige. En velimplementeret vidensbase til vidensdeling skaber enorm værdi. Både for medarbejdernes produktivitet, arbejdsglæden og ikke mindst til syvende og sidst for jeres kunder, der får mere innovative produkter og bedre service.


Vores beskedne bidrag til at overkomme konsekvenserne af de nye post-corona tider er at hjælpe nordiske virksomheder med at lave et vellykket vidensprojekt. Det gør vi lige nu i en lang ræ


kke virksomheder med vores unikke videnssoftware, Responza, og et velafprøvet implementeringskoncept.

Læs mere nedenfor og download vores guide til bedre vidensdeling. Er I klar til at tage affære så book et helt uforpligtende møde nu. I vil - uanset om vi skal hjælpe eller ej - blive klogere på, om I beskytter jeres fælles organisatoriske viden godt nok.


Download vores gratis guide til effektiv vidensdeling i din organisation lige her: https://www.responza.dk/whitepapers


Blog

Release Notes

bottom of page