Ny opdatering - Feedbackhåndtering

9. februar, 2023

Denne nye opdatering til Responza forbedrer feedbackhåndteringen. Der vil være flere muligheder for, hvordan I modtager og besvarer feedback, hvilket især vil forbedre mulighederne og oplevelsen for de, der har mange artikler og store mængder feedback.

De nye funktioner vil være tilgængelig for alle kunder fra morgenen den 23/2. Data flyttes automatisk, og der vil således ikke være noget arbejde forbundet med opdateringen for jer. I vil stadig modtage en e-mail med feedback, som I er vant til. Når I vil bruge de nye funktioner, vil disse være tilgængelige, og I kan skifte over til at anvende dem.

Opdateringen giver mulighed for styring og håndtering af feedback direkte i Responza, så redaktører ikke længere behøver at holde styr på feedback-e-mails. Formålet er at forbedre processen mellem brugere og redaktører for at sikre, at indholdet i Responza Knowledge altid er af højeste kvalitet.

Ny Feedbackoversigt i administrationsmodulet

Feedbacks vil fremover have deres eget menupunkt og oversigt i administratormodulet. Individuelle feedbacks kan vælges og behandles fra oversigten. Herfra kan redaktører administrere al feedback. Det vil sige, at det bliver muligt at svare direkte på en feedback, tildele den til en anden redaktør eller blot skrive en note på feedbacken, som man kan vende tilbage til på et senere tidspunkt. Senest d. 23/2 bliver det muligt at læse mere om alle funktioner på vores Responza Helpcenter.

Det vil også være muligt at trække en rapport om feedbacks, og der bliver mulighed for at tilgå alle feedbacks via “Rapporter”, så de fx kan bruges til databehandling eller analyse.

 

Nye muligheder med områder

Den måde I bestemmer, hvor feedbacks skal sendes hen, bliver flyttet fra hver portal til hver vidensbase. Det vil sige, at feltet "Feedback mail" ikke længere vil kunne redigeres under portalerne. Efter opdateringen skal feedbackområder defineres i hver vidensbase. Her kan I definere navnet på et feedbackområde, samt hvilken mail feedbacks i dette område distribueres til. I selve opdateringen flyttes jeres eksisterende feedbackmail automatisk fra jeres portaler til jeres vidensbase(r).

Som en del af den nye funktionalitet vil I have adgang til at aktivere en automatisk fordeling af feedback inden for en vidensbase. Feedback kan således automatisk tildeles inden for den samme vidensbase til forskellige redaktører eller grupper. Denne funktion fungerer ved at have et eller flere områder tilknyttet hver vidensbase. I kan dermed få en struktur, hvor jeres feedback ser ud som nedenstående model (et eller flere områder).

Indtil I opretter flere områder i jeres vidensbaser, kan I bruge feedback som normalt, og al feedback per vidensbase ender så i det ene feedbackområde, der er tildelt vidensbasen.

Hvis I på et tidspunkt udvider til at bruge flere områder, får I en ny funktionalitet i artikelredigeringsskærmen på fanen "Generelt". Her kan redaktører vælge, hvilket område en artikel hører til, og dermed hvor feedback på artiklen skal distribueres til. Hvis I ikke gør noget aktivt, vælges standardområdet for den vidensbase, I befinder jer i.

Abonnér på vores release notes

Tak for din interesse.
Du vil fremover modtage mails når nye release notes publiceres
Oops! Something went wrong while submitting the form.