Vår visjon

Vi brenner for kundeservice og er drevet til å se hvordan kundenes servicesentre blir enda skarpere, dypere og mer effektive etter implementering av Responza. Enten det er en offentlig myndighet, et eksklusivt bilfirma, en global møbelkjede eller systemstøtte.

 

Vi kan uten å nøle si at vi er eksperter i bruk av kunnskap til kundeservice, og teamet vårt har dyp innsikt i både det tekniske økosystemet rundt kundesenteret og prosessoptimalisering, samt sikring av din business case.

Responza ble opprettet for 8 år siden, da de største og beste amerikanske kunnskapsløsningene ikke virket helt i forhold til måten vi jobber i Skandinavia på. I dag utvikler vi Responza med deg. Integrasjon med chatbots, billetter og mye mer relevant er drevet av dine behov og ideer i tråd med vår kunnskap.

Teamet

Martine Koehler Andersen

Direktør & Co-Founder

Martine er ekspert på knowledge management og har siden sin master i datalingvistikk arbeidet med optimalisering av kundesentre, kundeservice og prosesser ved bruk av kunnskap og kunnskapsløsninger. Martine har stått for noen av de største implementeringene av kunnskap for tjenestebruk i Danmark, for eksempel etablering av en kunnskapsbase da Politiets 114 ble dannet og erstattet 57 politidistrikter og for eksempel etablering av UdbetalingDanmark fra 98 kommuner. Martine har jobbet og jobber fremdeles med de største amerikanske kunnskapsløsningene på markedet og bidrar til at Responza er på nivå med dem eller bedre.

linkedin icon.png

Tlf: +45 22 61 91 09 

Louise  Sejer la Cour 

Knowledge Management ekspert

Louise er spesialist i møtet mellom mennesker og teknologi med fokus på det digitale universet. Hun har lang erfaring med å utvikle og implementere digitale løsninger for styring av kunnskap og tjenester i både offentlige og private sammenhenger. Du kan møte henne gjennom hele prosjektet, fra oppstart over visjon og strategi til opplæring og implementering.

 

Louise har en Cand.Scient.Soc. innen teknoantropologi og global samfunnsutvikling.

linkedin icon.png

Tlf: +45 22 26 17 92 

Linnea Jørgensen 

Knowledge Management Ekspert  

Linnea har hjulpet mange av Spitzes kunder gjennom implementering og realisering av kunnskapsprosjekter. Du kan derfor møte henne gjennom hele prosjektet, fra oppstart, visjon og strategi, til trening og gjennomføring.

Linnea er utdannet Cand. Merc. Spesialiserer seg i kunnskapsdeling og har i 4 år jobbet som kunnskapssjef i den danske næringsmyndigheten.

linkedin icon.png

Tlf: +45 60 60 18 01 

Joen Magieres 

Management Konsulent

Responzas nyeste medarbejder, Joen, bringer med sig en væsentlig erfaring fra service-branchen såvel som den offentlige sektor. Han har studeret styring i private og offentlige organisationer, fra SMV’er og kommuner til departementer og styrelser. Gennem årene har han især beskæftiget sig med optimeringen af kulturelle og strukturelle aspekter af organisationer. I kan møde Joen i de tidlige stadier af jeres rejse med Responza Knowledge.

linkedin icon.png

Tlf: +45 40 55 12 37 

Jimmi Hansen 

Direktør & Co-Founder

Jimmi er en CX-ekspert som fokuserer på den digitale kundereisen. Du kan derfor møte ham i de strategiske hensynene som skal sikre en god avkastning på en kunnskapsløsning som støtter kundenes reise i ditt digitale univers.

Jimmi har i snart 25 år vært en betydelig figur i digitaliseringen av kunde- og borgertjenesten.

linkedin icon.png

Tlf: +45 31 67 53 67 

linkedin icon.png

Carsten Steffensen

Teknologichef & Partner

Carsten er teknisk ekspert på kunnskapsløsninger og deres samhandling med call center-teknologier. I løpet av de siste 15 årene har Carsten jobbet i forkant med IT-utvikling av kunnskapsløsninger, og har vært i forkant av utallige integrasjoner og utviklingsprosjekter. Du kan møte Carsten gjennom hele prosjektet, spesielt med fokus på integrasjoner, tekniske avklaringer samt konfigurasjon og oppsett.

Carsten har en Cand.Scient.Inf., og han har det tekniske ansvaret for Responza.

Tlf: +45 40 55 68 81

  • White LinkedIn Icon

Spitze & Co A/S

Lyngbyvej 421

2820 Gentofte

Danmark

CVR: 33572042

responza@spitzeco.dk

+45 22 61 91 09

© 2014-2020  SPITZE & CO - All Rights Reserved